Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Akcja aktywizacja!”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Akcja aktywizacja!”.
Fot. Pixabay

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Akcja aktywizacja!”.

 

 

 

 

 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Akcja aktywizacja!”, przygotowywanego przez Stowarzyszenie Fablab Kraków, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4

• na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 września 2020r. , przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków),

• przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl,

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

 

OFERTA

FORMULARZ Z UWAGAMI

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja