Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prace przy Klastrze postepują

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Budowa Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 postępuje zgodnie z harmonogramem. Realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, a wykonawcą jest Mostostal Warszawa S.A.  Do chwili obecnej wykonane zostały wszystkie roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne i izolacyjne związane z zabezpieczeniem fundamentów, jak również większość prac przy zabezpieczaniu istniejących konstrukcji. W budynku A wykonano osłonowe ściany zewnętrzne,trwa rozbiórka konstrukcji dachowej, która ze względu na stan techniczny wymaga wykonania od nowa. Trwają prace przy murowaniu ścian wewnętrznych oraz rozpoczęto wykonywanie prac montażowych instalacji sanitarnych. W obu budynkach elewacje zyskały docelowe otwory okienne i drzwiowe

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2022 r.

Aktualnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego pełniącego funkcję Operatora budynku A. Zakończony został dialog techniczny  poprzedzającego wybór partnera prywatnego. Sprawozdanie z jego przebiegu dostępne jest pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=30558 . Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, wspólnie z konsorcjum firm: Polinvest sp. z o. o. oraz Doradca Consultants Ltd. sp. z o. o. pełniącym funkcje doradcy w postępowaniu przygotowują dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Projekt realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 14 083 350,58 zł.

belka unia

pokaż metkę
Autor: Postęp prac przy Klastrze
Osoba publikująca: Anna Brydniak
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2021-05-31
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź