Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zakończenie etapu inwestycyjnego Klastra. Co nas czeka dalej?

24 czerwca 2022 r nastąpiło zakończenie etapu inwestycyjnego Klastra.  Data ta oznacza w praktyce oddanie do użytku obiektów w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Co ważne, nie oznacza jednak rozpoczęcia etapu eksploatacyjnego.

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Do rozpoczęcia działalności konieczne będzie uruchomienie wszystkich funkcji i kompleksowe wyposażenie budynków. Dla budynku B (mniejszego), przewidzianego dla funkcji miejskich, rozpoczęcie działalności przewiduje się w czwartym kwartale bieżącego roku. Dla budynku A (większego)  perspektywa rozpoczęcia działalności uzależniona jest od terminu wyboru operatora, któremu Miasto udostępni wytworzoną w ramach projektu inwestycyjnego gotową infrastrukturę w formie określonej w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Operator będzie zobowiązany do kompletnego wyposażenia oraz ewentualnych prac adaptacyjnych obiektów, zapewnienia sfinansowania tych prac oraz finansowania i utrzymania całości przekazanej mu infrastruktury przez cały okres trwania umowy. Pierwszy przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na świadczenie usług operatora Klastra został ogłoszony 10 listopada 2021 roku. Postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na nie spełnienie wymogu minimalnej liczby potencjalnych uczestników dialogu. 20 kwietnia 2022 roku ogłoszone zostało ponowne postępowanie.

Przypomnijmy, projekt: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22”, polegający na przebudowie i zmianie funkcji dwóch obiektów magazynowych (budynki A i B), realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 - Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Koszt przedsięwzięcia wynosi 39 683 730,04 zł, z czego 14 083 350,58 zł stanowi wartość dofinansowania.

Pomysł Klastra wyszedł od samych krakowian i krakowianek, narodził się bowiem w trakcie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa w 2016 r. Zabłocie zostało wybrane nieprzypadkowo - ta dawna poprzemysłowa dzielnica na prawym brzegu Wisły od kilku lat przechodzi błyskawiczną metamorfozę, stając się dobrym miejscem do życia i zarazem lokowania biznesu. Jednocześnie zauważalny jest tu brak odpowiedniej infrastruktury społeczno-gospodarczej.

Klaster ma być miejscem służącym integracji różnych form działalności i aktywności gospodarczej i społecznej, przyczyniającym się do tworzenia więzi pomiędzy mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i urzędnikami. Zgodnie z założeniem, Klaster ma być wspólną przestrzenią zapewniająca techniczne i organizacyjne warunku do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk, od startupów i mikroprzedsiębiorstw, przez organizacje społeczne i grupy twórcze, po mieszkańców i grupy nieformalne, zainteresowane rozwijaniem aktywności.

Przestrzeń Klastra będzie podzielona na umowne strefy: przedsiębiorczości, innowacji społecznych, strefę miejską, a także strefę kreatywną dla działalności w obszarze sztuki i designu. Cały projekt oparty został na koncepcji tzw. „shared space”, a więc przestrzeni współdzielonej, wielofunkcyjnej i zmieniającej się w zależności od potrzeb jej użytkowników. Nie zabraknie przestrzeni do wynajęcia, a więc indywidualnych pomieszczeń biurowych, biurek w przestrzeni otwartej i sal konferencyjnych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2022-07-13
Data aktualizacji: 2022-07-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź