Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Szukamy Operatora Klastra Zabłocie 20.22

Urząd Miasta Krakowa ogłosił postępowanie przetargowe, związane z wyłonieniem partnera prywatnego, który będzie pełnił rolę Operatora Klastra Innowacji po zakończeniu prac adaptacyjnych starych budynków magazynowych przy ul. Zabłocie 20-22 w Krakowie.

Przedsięwzięcie jest realizowane jako projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz usług powiązanych. Pod wspólnym dachem zaleźć się ma miejsce dla powstających i tych już funkcjonujących startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych – każdego zainteresowanego rozwijaniem swej aktywności poza tradycyjnymi strukturami i relacjami, wymianą idei, umiejętności, doświadczenia.  Ten miejski projekt rewitalizacyjny to koncepcja przekształcenia poprzemysłowej enklawy Zabłocia w kreatywną i innowacyjną przestrzeń, również poprzez otwartą formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - w sekcji - Ogłoszenia o zamówieniach na usługi, OR-10.271.92.2022 Świadczenie usług operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - drugie powtórzenie

Klaster ma być miejscem służącym integracji różnych form działalności i aktywności gospodarczej i społecznej, przyczyniającym się do tworzenia więzi pomiędzy mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i urzędnikami. Zgodnie z założeniem, Klaster ma być wspólną przestrzenią zapewniającą techniczne i organizacyjne warunku do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk, od startupów i mikroprzedsiębiorstw, przez organizacje społeczne i grupy twórcze, po mieszkańców i grupy nieformalne, zainteresowane rozwijaniem aktywności.

pokaż metkę
Autor: Rewitalizacja
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2022-11-23
Data aktualizacji: 2023-01-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź