Rewitalizacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa

Gminny Program Rewitalizacji
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485)

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o podjęciu w dniu 21 grudnia 2022 r. przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr CII/2780/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 6865), tj. następujących podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła oraz „stara” Nowa Huta.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 23 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Obwieszczenie do pobrania w formacie PDF 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź