Ugorek reaktywacja

W dwudniowej grze miejskiej – warsztatach organizowanych pod hasłem „Osiedle bez barier. Ugorek – przyjazne miejsce do zamieszkania" wzięło udział 28 uczestników. Dzięki nim poznaliśmy pomysły na ożywienie osiedla. Warsztaty były nowatorską  formy konsultacji społecznych w zakresie rewitalizacji Krakowa - pomysły będą wykorzystane do opracowania Lokalnego Programu Rehabilitacji osiedla.

Ugorek reaktywacja
Fot. A. Lewandowski

Uczestnicy gry miejskiej, organizowanej według metody „Future City Game", opracowywali pomysły na poprawę jakości życia na osiedlu.
W warsztatach wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeń, uczniowie, studenci, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy społeczni oraz inni specjaliści.

Metodyka projektu przewidywała pracę grupową w sali i w terenie.

Gracze konkurowali w  pięciu zespołach, wypracowując, testując i prezentując swoje pomysły. Na koniec odbyło się  głosowanie nad pomysłami i przejście do planowania ich wdrożenia w mieście.

Potrzeby lokalne i związane z nimi pomysły najczęściej dotyczyły: aktywizacji ludzi starszych i współpracy międzypokoleniowej, zagospodarowania czasu wolnego młodzieży i stworzenia miejsc spotkań, działań zmierzających do większej integracji mieszkańców osiedla i stworzenia lokalnej społeczności, problemów transportowych (komunikacja publiczna, niewystarczająca ilość miejsc parkingowych), braku przestrzeni publicznych i miejsc spotkań mieszkańców, konieczności stworzenia lokalnego centrum informacji. Wielu uczestników wskazało na potrzebę ochrony Ogrodu Kombatantów Polskich i lepszego wykorzystania tego miejsca do integracji mieszkańców.

Najwięcej głosów zdobył pomysł zatytułowany „Ugorek – zawsze razem". Zakłada on wykorzystanie lokalnych zasobów, przede wszystkim społeczno -  kulturowych (biblioteki, szkoły, działające stowarzyszenia)  i integrację mieszkańców. Zaproponowane działania to m.in. organizowanie wieczorów poezji, prelekcje dla młodych wygłaszane przez starszych mieszkańców osiedla, projektowanie i zagospodarowywanie  ogólnodostępnych terenów zielonych, warsztaty rękodzieła (formuła: seniorzy uczą młodych), przygotowywanie kartek świątecznych dla osób samotnych i starszych przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących.

Metodologia gry została opracowana przez British Council w ramach projektu Creative Cities, którą przeprowadzono w kilkunastu metropoliach świata, m.in. Oslo, Glasgow, Kopenhadze. Jej celem jest wypracowanie najlepszych koncepcji na ożywienie ulic, dzielnic czy całych miast oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Dowodzi ona, że twórcze podejście, innowacja, inicjatywa i przedsiębiorczość samych mieszkańców mogą ulepszać życie w miastach.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wyboru osiedli, dla których sporządzone zostaną pilotażowe Programy Rehabilitacji Zabudowy Blokowej. Na liście  znajdują się osiedla: Ugorek, Olsza II i Azory. Tegoroczna edycja gry jest więc doskonałą okazją by pomysły uczestników wykorzystać do opracowania takiego programu dla osiedla Ugorek.

Organizatorem wydarzenia  był Urząd Miasta Krakowa

 

Poniżej opisy prac poszczególnych zespołów oznaczonych kolorami - zwycięski Zespół Niebieskich, Zespół Czerwonych, Zespół Pomarańczowych, Zespół Zielonych, Zespół Żółtych.

      

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ARTUR LEWANDOWSKI
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY